Personer som väljer att arbeta som stafettläkare i Norge befinner sig i något av en guldsits. Bristen och efterfrågan på kompetenta läkare är väldigt stor i både Sverige och i våra grannländer. Därför har denna yrkesgrupp stora möjligheter att snabbt komma ut i arbete samt kunna botanisera bland olika givande och lukrativa uppdrag för diverse uppdragsgivare.

Om du väljer att jobba på detta vis kan du bland annat räkna med att få jobba med många olika typer av patienter. Du kan även få besöka nya platser och arbeta i varierande arbetsmiljöer i samband med dina uppdrag. De allra bästa stafettläkarna som jobbar utomlands eller i vårt land har dock vissa gemensamma nämnare som kännetecknar dem. Läs vidare för att få reda på vilka dessa är!

Så kan du bli bättre på att arbeta som stafettläkare i Norge

Om du vill bli lite bättre på att arbeta som stafettläkare i Norge och särskilja dig från mängden bör du tänka på att:

  • Var förberedd och gör ett gott första intryck. Vi behöver knappast nämna att du behöver genomgå en liten process för att kunna få jobba som läkare, oavsett om du ska göra detta i Sverige eller utomlands. Därför finns det ofta en hel del pappersarbete som behöver göras. Men även om detta kan vara mödosamt och trist ger det dig samtidigt en bra möjlighet att göra ett gott första intryck. Sätt tonen direkt genom att tillhandahålla all nödvändig dokumentation så fort som möjligt. Detta kommer uppskattas av såväl ditt bemanningsföretag som av din uppdragsgivare.
  • Var inte rädd för att dela med dig av information. Ett annat knep som du bör ta till dig är att inte vara rädd för att dela med dig av information i förebyggande syfte. Till exempel kan du genom en summering av dina meriter på din CV ge en bra bild av vem du är. Arbeta gärna lite förebyggande genom att dela med dig av de detaljer kring din karriär och din kompetens som kan vara intressanta för rekryterare och uppdragsgivare. På så vis kan andra bilda sig en bättre uppfattning om dig och vad du kan tillföra till ett visst uppdrag.
Bli bättre på att arbeta som stafettläkare i Norge