Merde IT-Solutions bygger säkra nätverk som gör att företagshemligheter inte kommer i orätta händer. Den moderna digitala infrastrukturen är både på gott och ont, desto mer tillgängliga vi är desto mer öppna är vår information. Med Merde som IT-partner blir din data skyddad bakom vår certifierade 256-bitars EAS krypterade kod. Samma teknik som används av försvar runt om i hela världen.

Vi på Merde konstruerar och installerar en server på ditt företag, informationen krypteras och skickas vidare till vår datacentral där datan krypteras ännu en gång, vi kan inte läsa er data, utan den skickas vidare i en krypterad tunnel till ditt slutgiltiga mål. När data kommer till er, som skulle kunna vara ett virus, kontrolleras den av våra sofistikerade servrar och kontrolleras, är datan fri från skadlig programvara krypteras datan ytterligare och skickas till er med en unik nyckel anpassad för ert företag, er server är den enda som kan låsa upp de båda 256-bitars krypterade datan.

Värdefull information går aldrig förlorad, företagshemligheter läcker aldrig ut. Det är Merde IT-solutions signum. Säkerhet, stabilitet och pålitlighet. Känn dig trygg med vår it lösning.

Lämna ett svar